Gyermekek ügye

Okos válás - Dr. Fodor katalin válóperes ügyvéd - Házassági bontóper, Háztartási közös vagyon megosztása, Szülői felügyeleti jog, Kapcsolattartás a gyermekünkkel , Gyermektartásdíj , Élettársak viszonyai , Bejegyzett élettársak

A házasság megszűnésének emberpróbáló helyzetei a közös gyermekek elhelyezése, azaz árnyaltabban a szülői felügyeleti jog kérdése, a gyermektartásdíj, és a kapcsolattartás körében fordulnak elő leggyakrabban. A jogi környezetet és a hazai, valamint nemzetközi bírói gyakorlatot ismerő és jól alkalmazó szakember szükséges ahhoz, hogy a peren kívüli egyezségkötés során minden fél – és legfőképp a gyermek(ek) – számára elfogadható és működő gyakorlat kerüljön kialakításra a válás miatt megváltozott élethelyzetben.

házasság felbontása kérdésében elsődleges követelmény, hogy a házasság a gyermek számára a lehető legkisebb megrázkódtatással szűnjék meg. Az európai jogi szabályozás egyre inkább afelé halad, hogy a házasság felbontása után az anya és apa is egyaránt maradjon ugyanolyan aktív szülői szerepben, mint az együttélés idején. Ezt a célt hivatott szolgálni az az új jogi szabályozás is, ami szerint 2022. január 1-e óta a közös szülői felügyeleti jog megállapítása már a bíróságtól közvetlenül is kérhető. A gyermekek számára általában kedvezőbb, ha a bontás közös megegyezésen alapul és a házastársak a válás során békésen meg tudnak állapodni a gyermekekkel kapcsolatos kérdésekről is.

A Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény 12. cikkéből következő elvnek, mely szerint az ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára biztosítani kell azt a jogot, hogy minden őt érintő kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét, a válás során is érvényesíteni kell. Általános szabály, hogy indokolt esetben – így akkor is, ha azt a gyermek maga kéri – meg kell hallgatni a gyermeket is, amely meghallgatás közvetlenül vagy szakértő útján történhet. A gyermek közvetlen meghallgatásáról való döntése során a bíróságnak a gyermek életkorára, illetve – amennyiben arra a per adataiból következtetni lehet – érettségére figyelemmel kell lenni. Ha a gyermek a 14. életévét betöltötte, az elhelyezésére vonatkozó döntés csak egyetértésével hozható, kivéve, ha az általa választott elhelyezés fejlődését veszélyezteti.

Tapasztalataim szerint minden olyan egyezség, amelyet a szülők – a gyermeket ismerve és az ő egyéniségét figyelembe véve – hoznak létre, sokkal jobb, mint akár a legjobb és legnagyobb szakértelemmel meghozott bírói ítélet. Ezért a gyermekek érdekeit messzemenőkig szem előtt tartva, célom a gyermeket érintő kérdésekben is az egyezségre törekvés.

Hágai gyermekelviteli egyezmény