Válóperes tanácsadás nőknek

Tapasztalataim szerint a hölgyek legtöbbször a házasság felbontásának vagyonjogi joghatásai, azaz a házastársi közös vagyon megosztása, valamint a gyermektartásdíj mértékének megállapítása miatt éreznek problémát a válóperrel összefüggésben. Érthető ez, hiszen a közös gyermek(ek) gondozása, nevelése a család együttléte alatt általában a nők feladata, mialatt ők kiesnek saját munkájukból, a pénzkereset átmenetileg megszűnik a napi teendők között. Az új élethelyzet, a válás következtében a gyermekek folyamatos gondozása mellett új feladattá emelkedik az apa nélkül maradt család anyagi biztonságának megteremtése, fenntartása – ami az egyedül maradt édesanya szerepkörévé válik.

Mindezekre figyelemmel érthető, hogy fontos érdekérvényesítési szempont a házassági bontóperben a gyermektartásdíj megállapítása, valamint a házastársi közös vagyon megosztása során annak gyors és hatékony rendezése, azaz hogy minél gyorsabban jussunk – korrekt elszámolás szerint, a minket megillető – tőkéhez a közös vagyonból, és ezzel együtt megnyugtatóan kerüljön rendezésre a házastársi közös lakás használata is.

Sajnos szép számmal akadnak olyan esetek, ahol a női házastárs tettlegességgel kerül szembe ha a válást választja opcióként a család jövőjéről szóló beszélgetések, sokszor inkább veszekedések során, ezért ezt a problémát kiemelten kezelem tanácsadásaim során. Számomra legfontosabb szempont, hogy ügyfelem úgy hozzon döntést a jövőjét illetően, hogy semmiféle félelmet ne érezzen, és ne engedje magát sem megzsarolni, sem olyan helyzetbe kényszeríteni ami számára vagy gyermeke(i) számára elfogadhatatlan.

Tanácsadásaim során az életközösség kezdetétől kezdődő részletes tényállást veszek fel, a családjogi és vagyonjogi szempontból releváns tények teljes átfedésével, hogy a lehető legjobb megoldást tudjam kidolgozni ügyfelem számára, saját élethelyzetét állítva a keresztmetszetbe. Legfőbb célom ügyfelem érdekének messzemenő érvényesítése.