Válóperes tanácsadás férfiaknak

Férfi ügyfeleim legtöbbször – a házastársi közös vagyon megosztásán felül – a közös gyermek(ek) láthatása, a velük való kapcsolattartás és a szülői felügyeleti jog gyakorlása miatt keresnek fel kérdéseikkel. Magyarországon általánosan a gyermek(ek) az édesanya gondozásában maradnak a házasság felbontását követően, és a lakáshasználat rendezése mellett a legfontosabb és akár életre szóló döntés a gyermekek láthatásának – hivatalosan a kapcsolattartás jogának – korrekt rendezése.

Mind jóérzésű emberként, mind jogászként súlyosan elítélem azokat, akik a gyermek és az édesapja közötti kapcsolattartás korlátozását használják fel saját céljaik eléréséhez. Szükség esetén az illetékes gyámhivatal, vagy a házassági bontóper megindításával ideiglenes intézkedés keretén belül a lehető leggyorsabban intézkedem aziránt, hogy a jogellenes helyzet megszűnjön és a szülő rendezett keretek között láthassa és gyakorolhassa rendes és időszakos kapcsolattartását gyermekével.

Fontos megemlíteni azt is, hogy az a házastárs – akár férfi, akár nő -, aki a háztartási teendőknek és a gyermek gondozásával kapcsolatos feladatoknak teljesítésével bizonyította, hogy alkalmas a gyermek körüli teendők ellátására, a gyermek életkorától és nemétől függetlenül, egyenlő feltételekkel igényelheti a gyermek nála való elhelyezését. Ennek érdekében a bíróság alapos bizonyítási eljárást követően tud döntést hozni, amennyiben a felek között nem születik egyezség a gyermek elhelyezésével kapcsolatosan.

Meggyőződésem, hogy mind vagyonjogi, mind családjogi tények szempontjából perdöntő jelentőségű az ügyvéd személye és érdekérvényesítési képessége. Az első lépés pedig a személyes beszélgetés és a konkrét probléma átgondolása, tanácsadás keretén belül.