Élettársak viszonyai

Egy házassági bontóperrel kapcsolatos honlapon is érdemel néhány szót az élettársi közösség jogi szabályozása, melyet az élettársi közösségek nagy száma tesz indokolttá.

Alapvetően elmondható, hogy az élettársi közösségre vonatkozó szabályozás nagyobb önállóságot biztosít az élettársak számára, mint az törvényi alapesetben a házassági viszonyokon belül megfigyelhető. A törvény kimondja, hogy – ha élettársi vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik – az élettársak az együttélés alatt önálló vagyonszerzők. Ezt azt jelenti, hogy amíg fennáll az élettársi közösség, úgy az élettársak között ugyanúgy vagyonközösség keletkezik, mint házasságkötés esetén a házastársak között, azonban az élettársi közösség megszűnése esetén a felek más jogi alapokon számolnak el egymással, mintha házasok lettek volna.

Elsősorban az élettársak által szerzett vagyon megosztása körében mutatkozik különbség a házastársi közös vagyon megosztásához képest, ugyanis az élettársi kapcsolat megszűnése esetén az élettárs a szerzésben való közreműködése arányában igényelhet részesedést. Ez tehát azt jelenti, hogy amíg a házastársak alapesetben a közszerzeményből fele-fele arányban részesülnek, úgy élettársi közösség megszűnése esetén azt vizsgáljuk, hogy a felek milyen arányban járultak hozzá a közös vagyon gyarapodásához és ez az arány lesz a vagyonmegosztás mércéje. Jó hír elsősorban a hölgyeknek, hogy a szerzésben való közreműködés esetében figyelembe kell venni nemcsak a háztartásban való munkavégzést, hanem a gyermeknevelésben, illetve a másik élettárs vállalkozásában végzett tevékenységet is. Ez utóbbi egyértelműen azt a munkavégzést jelenti, amelyet az élettárs nem egyéb jogviszony (jellemzően munkaviszony, megbízási jogviszony) alapján, hanem az élettársi kapcsolatra tekintettel végez.

Hangsúlyozni kell, hogy amennyiben az élettársi közösség fennállása alatt, vagy annak megszűnése esetén a felek rendelkezni szeretnének vagyoni viszonyaikról, úgy azt megtehetik élettársi vagyonjogi szerződés keretében – ezzel eltérhetnek a fenti jogi szabályozás adta keretektől is. Élettársi vagyonjogi szerződés keretében az élettársak bármilyen olyan vagyonjogi rendelkezést kiköthetnek, amely a házastársak között létrejöhet. Mivel a házastársakra vonatkozó szabályok két alternatív, a házastársak által választható házassági vagyonjogi mintarendszert szabályoznak: a közszerzeményi rendszert és a vagyonelkülönítés rendszerét, így az élettársak is bármelyik fenti vagyonjogi rendszer szabályait magukra nézve kiköthetik, de ezenfelül el is térhetnek a mintaszabályoktól, illetve a vagyonközösség rendszerétől (akárcsak a házastársak).

Mivel az élettársi vagyonjogi szerződés érvényességi feltétele az, hogy azt közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják, ezért szükség esetén forduljon hozzánk bizalommal.